آبکاریEFS آبکاری ایران آبکاری لوگوی خاص

برجسته سازی برندها،لوگو ها،طرحهای شما بصورت EFSالکتروفرمينگ استیکر ،چسبدار قابل چسبیدن آسان(عکس برگردون)روی هر سطح صاف.

Metal plating

آبکاري EFS)الکترو فرمينگ استیکرelectro forming stickerwww.ir-plating.ir

Metal plating

آبکاری برند / آبکاری مارک

بیشتر بخوانید ...
Metal plating

آبکاری کارت / آبکاری دلخواه

بیشتر بخوانید ...
Metal plating

آبکاری لپ تاپ / آبکاری شرکتی

بیشتر بخوانید ...
Metal plating

آبکاری موبایل / آبکاری دیجیتال

بیشتر بخوانید ...